+46 431 44 80 65 info@chuckcenter.se
    Chuckcenter AB
    Åkerslundsgatan 11, SE-262 73 Ängelholm
    Chuckcenter AB
    Åkerslundsgatan 11, SE-262 73 Ängelholm

Bland de traditionella driftverktygen för invändiga hål och profiler är Modellen BR-G12A en stor nyhet. Liksom andra modeller av BR driftverktyg kan den monteras både i konventionella och i CNC maskiner. Den stora fördelen med BR-G12A är att man kan använda alla brotschar med längder mellan 25 och 60mm. Detta innebär att det maximala djupet med denna hållare är 60mm och max. djup för brotschning 20mm. Driftverktyget BR-G12A måste justeras varje gång en brotsch med olika längd används. Denna justeras lätt och snabbt med hjälp av ett speciellt verktyg, som skickas med leveransen. Det är viktigt att veta att det krävs mer kraft ju längre brotschen är. En god vana är att reducera matning och hastigheten.

brocciatori