+46 431 44 80 65 info@chuckcenter.se
  Chuckcenter AB
  Åkerslundsgatan 11, SE-262 73 Ängelholm
  Chuckcenter AB
  Åkerslundsgatan 11, SE-262 73 Ängelholm

Integritetspolicy

Integritetspolicy för Chuckcenter i Ängelholm AB.

Senast uppdaterad: 230911

Inledning

Välkommen till Chuckcenter i Ängelholm AB. Vi värdesätter din integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagar och förordningar, inklusive EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Personuppgifter vi samlar in

Vi samlar in följande typer av personuppgifter:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • IP-adress

Hur vi använder dina uppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att:

 • Tillhandahålla våra tjänster
 • Förbättra vår webbplats och tjänster
 • Skicka marknadsföringsmaterial
 • Utföra statistiska analyser

Delning av personuppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part utan ditt samtycke, förutom som krävs enligt lag eller vid domstolsbeslut.

Säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till, korrigering eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter och att invända mot behandlingen.

Kontaktinformation

Om du har frågor eller funderingar angående denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss på:

E-post: patrik@chuckcenter.se Telefon: 0431-448065

Ändringar i denna policy

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna integritetspolicy. Eventuella ändringar kommer att publiceras på denna sida och gäller omedelbart efter publicering.