+46 431 44 80 65 info@chuckcenter.se
    Chuckcenter AB
    Åkerslundsgatan 11, SE-262 73 Ängelholm
    Chuckcenter AB
    Åkerslundsgatan 11, SE-262 73 Ängelholm

Miniflex-hållaren har en axiell och radiell dämpning, vilket kompenserar eventuella synkroniseringsfel.
• Modulärt system
• Gängning med snitt
• Gängning med tappar
• Central styrning