+46 431 44 80 65 info@chuckcenter.se
    Chuckcenter AB
    Åkerslundsgatan 11, SE-262 73 Ängelholm
    Chuckcenter AB
    Åkerslundsgatan 11, SE-262 73 Ängelholm

Precisionsvinkelmätare i X- och Y-axel finns också med vibrationsmätare. Chuckcenter har tagit upp på programmet Digi-pas, som är specialister på mätinstrument för mätning av vinklar och vibrationer.

Instrumenten finns i olika utföranden beroende på vad skall mätas. X och Y kordinater eller vibrationer. Display är i fyrfärg visande resultat både digitalt och analogt. Möjligheter finns att föra över resultat förutom via USB port även med Bluetooth. Digi-pas finns tre olika utföranden

digipass